can ho xi grand court

Những đối tượng được mua nhà ở xã hội Green River Quận 8

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI GREEN RIVER QUẬN 8

(theo Điều 14, Nghị định 188/2013/NĐ-CP; Khoản 1-Điều 12 Thông tư 08/2014/TT-BXD)

 

STT

ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

1

Người có công với Cách mạng (theo khoản 2 điều 16 Nghị định 34/2013/NĐ-CP)

2

Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

3

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ( bao gồm sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ là quân nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như với quân nhân

4

Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc trong khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp ( kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành nghề.

5

Người có thu nhập thấp (Đối tượng thuộc điểm i Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014) và người thuộc diện hộ nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do Thủ tướng quy định.

6

Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa

7

Các đối tượng đã trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà công vụ

8

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư chưa được bố trí đất, nhà ở tái định cư

9

Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, tủng cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập.

 

 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT MUA NHÀ Ở XÃ HỘI GREEN RIVER

ĐIỀU KIỆN

THỦ TỤC

VỀ NHÀ Ở

  • Chưa sở hữu nhà ở hoặc sở hữu nhưng DTBQ < 10 m2/ người.
  • Chưa được hưởng chính sách NƠXH.
  1. Đơn đăng ký mua/ thuê mua/ thuê.
  2. Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở.

VỀ CƯ TRÚ

  • Đăng ký thường trú.
  • Hoặc đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên.
  1. Bản sao chứng thực hộ khẩu hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể.
  2. Hoặc bản sao chứng thực tạm trú/ KT3 + HĐLĐ thời hạn 1 năm trở lên hoặc HĐ không xác định thời hạn + GXN đóng BHXH

VỀ THU NHẬP

Thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên

Xác nhận thu nhập theo xác nhận thực trạng nhà ở hoặc giấy tự khai về điều kiện thu nhập

Lưu ý: Trường hợp có vợ, chồng thì bổ sung thủ tục cho chồng/ vợ