can ho xi grand court

Nhà ở xã hội là gì định nghĩa về nhà ở xã hội Green River

Nhà ở xã hội có phải là nhà chất lượng thấp? Những đặc điểm và quy định cụ thể của nhà nước về nhà ở xã hội là gì? Không ít những lầm tưởng về loại hình nhà ở xã hội. Bài viết dưới sẽ giúp bạn có cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn về nó.

Phối cảnh nhà ở xã hội Green River Quận 8

1. Định nghĩa về nhà ở xã hội.

Nhà ở xã hội được định nghĩa là loại hình nhà thuộc quyền sở hữu của cơ quan nhà nước ( có thể trung ương hoặc địa phương) hoặc các loại hình nhà được sở hữu và quản lý của nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận được xây dựng nhằm cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như người có thu nhập thấp, công chức nhà nước chưa có ngà ở ổn định… được cho thuê hoặc cho ở với giá rẻ hơn trên thị trường.

Ở Việt Nam nhà ở xã hội được biết đến là nhà ở do nhà nước hoặc tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cho một số đối tượng được quy định ở luật nhà ở thuê hoặc thuê mua theo quy chế mà nhà nước đưa ra.

2. Một số đặc điểm cơ bản của nhà ở xã hội.

Quy mô, số lượng nhà ở xã hội được quyết định bởi nhu cầu thuê và thuê mua nhà ở xã hội của các đối tượng có liên quan cũng như sự phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm hàng đầu về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Về nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội: dựa vào tiền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn tỉnh, trích từ 30% – 50% tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại và dự án khu đô thị mới trên địa bàn, ngân sách địa phương, huy động từ các nguồn vốn khác nhau.

Cùng với đó pháp luật Việt Nam cũng đưa ra những quy định rất cụ thể về một dự án nhà ở xã hội như sau:

Nhà ở xã hội tại đô thị phải là chung cư hoặc tính vào loại đặc biệt phải là nhà ở 5 -6 tầng.

Diện tích mỗi căn không quá 70m2 sàn, được hoàn thiện theo cấp, hạng nhà nước nhưng không được dưới 30m2 sàn.

Đảm bảo các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định từng loại đô thị.

3. Đối tượng được thu nhà ở xã hội.

Về đối tượng mua nhà ở xã hội được quy định rất cụ thể và rõ ràng tại Luật nhà ở như sau:

Cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Các đối tượng trả lại nhà công vụ mà gặp khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra để đảm bảo đầy đủ các yêu cầu để có thể thuê và thuê mua nhà ở xã hội 3 đối tượng thuộc diện trên phải có một số điều kiện sau:

Chưa có sở hữu nhà ở và chưa thuê hoặc chưa thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích bình quân đầu người trong gia đình dưới 8m² sàn/người hoặc nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát.

Có mức thu nhập bình quân hằng tháng của hộ gia đình không vượt quá 5 lần tổng số tiền thuê nhà ở xã hội phải trả hàng tháng (đối với căn hộ có diện tích tối đa 70m² sàn) và không thấp hơn 4 lần số tiền thuê nhà phải trả hằng tháng (đối với diện tích căn hộ có diện tích tối thiểu là 30m²) tính theo mức giá thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Tham khảo thêm:  NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI GREEN RIVER QUẬN 8