can ho xi grand court

Tiến Độ Xây Dựng Tháng 6-2018 Green River Quận 8

Tiến Độ Xây Dựng Tháng 6-2018 Green River Quận 8

Hiện Tại Dự Án chuẩn bị đậy nấp Hầm 2 lên tầng Hầm 1 của 1/2 Block A Và 1/2 Block B  Block nằm gần đường Phạm Thế Hiển