can ho xi grand court

Tiến Độ Xây Dựng Tháng 4-2018 Green River Quận 8

Hiện tại dự án Green River đã thi công phần ép cọc đang triển khai móc hầm block B và Block C

 

Nam Savi