can ho xi grand court

Thông Tin Liên Hệ

NGUYỄN KHOA NAM

Địa chỉ:

 

167 Nguyễn Phúc Nguyên, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

  

0909 53 6879 -- 0763 113 265

Website:

 

http://greenriver.com.vn/

http://canhogreenriver.com/

Email:

 

khoanamgialong@gmail.com

Ý kiến khách hàng